FondacijaCURE RSS FondacijaCURE RSS feed http://www.fondacijacure.org/ Korak naprijed u uklanjanju diskriminirajućih informacija iz srednjoškolskih udžbenika Korak naprijed u uklanjanju diskriminirajućih informacija iz srednjoškolskih udžbenika http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=944 Thu, 25 May 17 14:43:20 +0000 Savjetovanje o ženskim zalagačkim inicijativama u malim lokalnim zajednicama Savjetovanje o ženskim zalagačkim inicijativama u malim lokalnim zajednicama http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=943 Mon, 15 May 17 13:07:30 +0000 Tekst Milice Bonar na temu: "Nasilje u porodici" Tekst Milice Bonar na temu: "Nasilje u porodici" http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=942 Fri, 12 May 17 13:17:44 +0000 RADIONICA U TUZLI: „Siguran ženski prostor kreiranja zagovaračkih akcija” RADIONICA U TUZLI: „Siguran ženski prostor kreiranja zagovaračkih akcija” http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=941 Wed, 10 May 17 10:57:42 +0000 Ženski sud: feministički pristup pravdi - Javna prezentacija Ženskog suda Ženski sud: feministički pristup pravdi - Javna prezentacija Ženskog suda http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=940 Thu, 04 May 17 10:47:27 +0000 Fondacija CURE organizuje FEM kamp pod naslovom "Mlade žene agentice pozitivnih promjena" Fondacija CURE organizuje FEM kamp pod naslovom "Mlade žene agentice pozitivnih promjena" http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=939 Fri, 28 Apr 17 12:40:04 +0000 Fondacije CURE dodijelila deset nagrada srednjoškolcima i srednjoškolkama Fondacije CURE dodijelila deset nagrada srednjoškolcima i srednjoškolkama http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=938 Wed, 26 Apr 17 16:03:38 +0000 Adisa Tufo: Najjača spoznaja je bila kad sam shvatila da ni na koga na svijetu ne mogu utjecati, osim na samu sebe. Adisa Tufo: Najjača spoznaja je bila kad sam shvatila da ni na koga na svijetu ne mogu utjecati, osim na samu sebe. http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=937 Wed, 26 Apr 17 09:52:29 +0000 Fondacije CURE organizuje dodjelu nagrada nagrađenih srednjoškolaca i srednjoškolki Fondacije CURE organizuje dodjelu nagrada nagrađenih srednjoškolaca i srednjoškolki http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=936 Tue, 25 Apr 17 10:30:29 +0000 Poziv za ponude za istraživanje lokalnih politika za ravnopravnost spolova Poziv za ponude za istraživanje lokalnih politika za ravnopravnost spolova http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=935 Thu, 13 Apr 17 13:30:15 +0000 Plan B - Bosanke: Jadranka Miličević Plan B - Bosanke: Jadranka Miličević http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=934 Wed, 12 Apr 17 15:44:59 +0000 Žene, Aktivistkinje, Mir - Nisam publika onima koji narušavaju Mir Žene, Aktivistkinje, Mir - Nisam publika onima koji narušavaju Mir http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=933 Mon, 10 Apr 17 12:48:29 +0000 TOR za kreiranje priručnika/vodiča za LGBTI osobe pod nazivom „Prepoznaj, reaguj i prijavi diskriminaciju ili kršenje ljudskih prava LGBTI osoba“ TOR za kreiranje priručnika/vodiča za LGBTI osobe pod nazivom „Prepoznaj, reaguj i prijavi diskriminaciju ili kršenje ljudskih prava LGBTI osoba“ http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=932 Tue, 04 Apr 17 16:03:38 +0000 TANKA u saradnji sa Fondacijom CURE organizuje radionicu pod nazivom „Rodni stereotipi i rodna (ne)jednakost“ TANKA u saradnji sa Fondacijom CURE organizuje radionicu pod nazivom „Rodni stereotipi i rodna (ne)jednakost“ http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=931 Tue, 04 Apr 17 13:42:18 +0000 Poziv na diskusiju i izložbu umjetničkih radova pod nazivom Art vs Patriarchy Poziv na diskusiju i izložbu umjetničkih radova pod nazivom Art vs Patriarchy http://fondacijacure.org/index.php?do=article&article_id=930 Wed, 29 Mar 17 13:00:20 +0000