NOVOSTI
 
 
PUBLICATIONS

ŠTA JE NASILJE ? Svaki čin protiv vaše volje koji vas ugrožava psihički, fizički i seksualo - čin je nasilja ,bez obzira da li je nasilnik sin, muž, otac, mladić, nepoznati.... Nasilje nad ženama dešava se u cijelom svijetu već vijekovima. Važno je da shvatimo da se nasilje može desiti svakoj ženi i da nasilje nije posljedica ženinog ponašanja, već posljedica patrijarhalnog sistema u kome muškarci zloupotrebljavaju moć. Krivica je nasilnikova. Sramota je nasilnikova.

2010-12-07 07:16:28