Sastanak sa Ambasadorma/cama Političkog i sigurnosnog odobra