OBILJEŽAVANJE 8. MARTA – MEĐUNARODNOG DANA ŽENA “NITI JEDNA ŽENA NEVIDLJIVA”