KtK seminar "Rukovođenje i organizaciona platforma", 06.-09.12.2011., Bečići