Edukacija u okviru programa„Osnaživanje uloga žena u političkom životu BIH 2011“