Konferencija „Kako unaprijediti ekonomski i društveno-politički položaj žena u Bosni i Hercegovini“ 07.03.2011.