LGBT prava na zapadnom balkanu

U 2016. i 2017. godini Fondacija CURE u suradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom implementira projekat koji će biti implementiran kao dio većeg regionalnog projekta koji će koristiti procese EU integracija za unaprjeđenje položaja LGBT osoba. U BiH, zajedno sa SOC-om, Fondacija CURE će implementirati aktivnosti u kontekstu unaprjeđenja prava LGBT osoba kroz radionice, analizu udžbenika i javnu kampanju u svrhu dizanja vidljivosti problema s kojima se LGBT osobe suočavaju svakodnevno u BiH.

Cilj projekta jeste da podići vidljivost problema LGBT osoba u bosanskohercegovačkoj svakodnevnici i to:

-doprinijeti vidljivosti LGBT osoba u sektoru edukacije kroz analizu udžbenika te sastanke sa Ministarstvom obrazovanja i Pedagoškim zavodom i javnu kampnju u medijima u BiH

-podići nivo znanja i osnažiti nove članice i članove LGBT pokreta na temu diskriminacije LGBT osoba i govora/zločina iz mržnje u gradovima Mostar, Prijedor, Banja Luka i Tuzla

delicious
twitter