Reci NE nasilju, reci DA ekonomskoj nezavisnosti

Fondacija CURE sa partnerskom organizacijom Udruženje INFOHOUSE započela je provedbu projekta koji finansira Američka Ambasada u Bosni i Hercegovini pod nazivom Reci NE nasilju, reci DA ekonomskoj nezavisnosti.

Uz veliku podršku partnerskih organizacija Fondacije lokalne demokratije iz Sarajeva i Udruženja MEDICA iz Zenice, koje već godinama vode sigurne kuće te kroz psihosocijalnu pomoć omogućavaju ženama i djeci da izađu iz kruga nasilja i ekonomski se osamostale urađen je odabir korisnica, žena žrtava nasilja.

Osnovni cilj projekta jeste povećati ekonomsku nezavisnost žena žrtava nasilja, te razviti njihove poslovne i društvene vještine kroz edukacijske  programe i povezati ih sa poslovnim svijetom kao, i osnažiti njihov poduzetnički duh.

Nezaposlene žene koje su preživjele nasilje ne samo da će dobiti novac za pokretanje posla, već  će steći i potrebna znanja o tome kako razviti poslovnu ideju, kako uspjeti u poslovnom svijetu, i upoznati se sa predstavnicima/ama velikih firmi, s kojima će se razgovarati  o razvoju njihovog poslovanja, te će imati i savjetodavnu i tehničku podršku tokom prvih mjeseci  pokretanja vlastitog biznisa.

 U sklopu projekta biće organizirane edukacije- treninzi pod nazivom Od ideje do projekta, na kojem će korisnice naučiti osnove biznisa, biznisa plana, pisanja projektnih aplikacija, potom će biti urađen odabir najboljih projektnih ideja, te ceremonija dodjele nagrada korisnicama projekta.

Nezaposlene žene koje su preživjele nasilje ne samo da će dobiti novac za pokretanje posla, već  će steći i potrebna znanja o tome kako razviti poslovnu ideju, kako uspjeti u poslovnom svijetu, i upoznati se sa predstavnicima/ama velikih firmi, s kojima će se razgovarati  o razvoju njihovog poslovanja, te će imati i savjetodavnu i tehničku podršku tokom prvih mjeseci  pokretanja vlastitog biznisa. Ova inicijativa je podržana uz finansijsku podršku Američke Ambasade u BiH Office of public Affairs i Sparkasse banke BiH.

 

 

 

 

delicious
twitter