Upoznaj svoja prava i žensku istoriju, osnaži se i aktiviraj!

Interaktivne radionice – prezentacije – performansi – istraživanje – aktivizam

Cilj inicijative je organizovanje sesije treninga i kreiranje mreže aktivistkinja iz opština u Doboj, Zenica, Travnik, Ilidža i Istočno Sarajevo. Trening je dizajniran za mlade žene do dvadeset pet godina starosti i u svakom od pomenutih sredina kreirat će se grupe aktivistica za pozitivne društvene promjene u pomenutim zajednicama.

Sve radionice su dizajnirane da osnaže mlade žene i djevojke kako bi svoje ideje sprovele u akciju i u potpunosti učestvovale u procesu donošenja odluka u svojim opštinama/općinama.

Proces edukacije i osnaživanja mladih žena i djevojaka jedna je od glavnih strategija za eliminaciju nasilja nad ženama i/ili djevojčicama, odnosno diskriminaciju na osnovu spola i/ili roda.

U cilju da se osigura kontinuitet feminizma u BiH i jako žensko liderstvo, neophodno je obezbijediti mladim ženama i djevojkama mjesto za učenje i kreativno izražavanje. Fokus inicijative je na jačanju  žena kako bi  pokazale snagu koja će predstavljati pozitivne promjene u društvu ili utjecati na iste.

Unutarnji koncept djelovanja Fondacije CURE baziran je na promociji kulture mira i nenasilja te je sama incijativa edukacija za mlade žene kocnipirana na način da promovira ove vrijednosti.

Obrazovni koncept  „Upoznaj svoja prava i žensku istoriju, osnaži se i aktiviraj“ je dizajniran u maniru da se osoba opremi znanjem i sposobnostima potrebnim za profesionalni i akademski rast, odnosno za karijeru i akademsko planiranje.

Koncept treninga je da ponudi vještine mladim ženama a koje će im omogućiti da postanu inicijatorice socijalnih promjena u pomenutim gradovima, da nastavljaju provoditi angažmane u lokalnim omladinskim centrima i drugim nevladinim organizacijama, firmama, medijima i političkim partijama. Treninzi su traju šest dana u gradovim Doboj, Zenica, Travnik, Ilidža i Istočno Sarajevo (prvi modul je četiri dana). Drugi dio treninga nudi nove vještine za učesnice a održat će se u Sarajevu, kao dvodnevni follow up prethodnih sesija.

Naš pristup je strogo interaktivan, predavanja i radionice, istraživački dijelovi treninga su osigurani u okruženju koje nudi  individualnu podršku svakoj učesnici, ali i okruženje koje omogućuje timski rad.  Učesnice će imati prilike uraditi i performanse kojima će ilustrirati živote brojnih heroina važnih za globalni feministički pokret.

Teme na treningu uključuju definicije roda i spola, pravni okvir ženskih ljudskih prava, pregled ženske istorije odnosno Herstory, politički i građanski aktivizam, lobiranje, omladinski rad,  pojmove nasilja i diskriminacija, SWOT, analiza, definicije liderstva, Forum teatar, “valovi” feminizma, kako biti aktivna u svojoj lokalnoj zajednici, i drugo.

Nakon treninga, učesnice prime certifikat za uspješno pohađanje treninga, i postaju dio mreže aktivistkinja koje će zajednički raditi na promociji ženskih ljudskih prava.

Za više informacija o ovoj inicijativi, molimo kontaktirajte CURE, 33 270 610 ili pišite na // info@fondacijacure.org//

Projekat podržava Švicarski CFD.

delicious
twitter