RODNO UVJETOVANO NASILJE - POGLED IZ DRUGOG UGLA: NASILJE U VEZAMA MLADIH

RODNO UVJETOVANO NASILJE - POGLED IZ DRUGOG UGLA: NASILJE U VEZAMA MLADIH

 

Fondacije CURE se od samog početka svog rada fokusirala na rad sa mladim ženama, u smislu pružanja adekvatnih i kvalitetnih edukativnih i kulturnih programa kojima je postigla odlične rezultate.

Projekt "Rodno uvjetovano nasilje - Pogled iz drugog ugla: Nasilje u vezama mladih" je utemeljen na rastućim stručnostima Fondacije CURE po pitanju rada sa institucijama i zagovaranju za promjene politika.

Projekt adresira nekoliko bitnih pitanja, koja su primjećena kao relevantna i goruća kada su u pitanju ženska ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Projekt se fokusira na rad sa mladim ženama, istraživanje, mladim osobama (srednjoškolcima/kama), te rad sa javnošću i institucijama.

U 2016. Projekat uključuje slijedeće aktivnosti, koje su dizajnirane kao mali programi u okviru projekta:

 

Edukativni program

 

FEM SEMINARI - U 2016. godini Fondacija CURE imamo 2 FEM seminara dizajnirana za mlade žene širom BiH. Trodnevne radionice će osigurati kreativno okruženje i biće fokusirane na teme poput ženskih ljudskih prava, rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u vezama mladih.

SASTANAK MREŽE MLADIH AKTIVISTKINJA – Kao i svake godine Fondacija CURE organizuje godišnji Sastanak mreže mladih aktivistkinja, kako bi radile na umrežavanju, osnaživanju, kreiranju aktivnosti tokom Globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

RADIONICE U SREDNJIM ŠKOLAMA – aktivistkinje Fondacije CURE organizuju radionice u srednjim školama u III modula, gdje sa istim razredom radimo 3 časa na teme spol i rod, predrasude, sreteotipi i diskriminacija, prevencija nasilja u vezama mladih, kome se obratiti u situaciji nasilja, šta je rodno zasnovano nasilje, kako se zaštititi na društvenim mrežama, i kako spriječiti rodno zasnovano nasilje.

INTERVJU SA MLADIM ŽENAMA KOJE DONOSE POZITIVNE DRUŠTVENE PROMJENE - promocija mladih žena koje su nositeljice pozitivnih društvenih promjena, mladih žena koje su se oduprijele patrijaratu, nametnutim društvenim normama..

 

Istraživački program

 

KREIRANJE PRIRUČNIKA ZA RAD NA PREVENCIJI NASILJA U VEZAMA MLADIH I VRŠNJAČKOG NASILJA - Fondacija CURE radi na kreiranju priručnika za rad sa učenicima/cama u srednjim školama o pitanjima rodno zasnovanog nasilja, rodno zasnovanog nasilja u vezama  mladih i vršnjačkog nasilja (sa rodno zasnovane perspektive).  Priručnik će biti završen u  2016. i Fondacija CURE će ga koristiti  za rad sa učenicima/cama srednjih škola i osnovnih škola.

ISTRAŽIVANJE O PREZENTACIJI STEROTIPA I PREDRASUDA U ŠKOLSKIM UDŽBENICIMA – Istraživanje o stereotipima i predrasudama u školskim knjigama srednjih i osnovnih škola u Kantonu Sarajevo u cilju kreiranja školskih udžbenika koji će raditi na promociji ravnopravnosti.

 

Program rada sa institucijama i javnošću

 

U 2016. godini Fondacija CURE nastavlja sa aktivnostima vezanim za rad sa javnošću i vladinim/javnim institucijama u cilju promovisanja programa zacrtanih ovim projektom. Projektne aktivnosti su orjentirane ka otvorenom javnom prostoru u cilju diskutovanja o problem Rodno uvjetovanog nasilja u vezama mladih.

delicious
twitter