„Stigma i predrasude prema osobama oboljelim od psihijatrijskih poremećaja“

„Stigma i predrasude prema osobama oboljelim od psihijatrijskih poremećaja“

02.04.2011. u 11:00, Kuća ljudskih prava, Ante Fijamenga 14b, Sarajevo

Uvodničarka sesije je Prim.dr. Alma Džubur, neuropsihijatrica na Odjelu za kliničku psihijatriju i stresom uzrokovane poremećaje, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. 
Govorit će o osobama oboljelim od psihijatrijskih poremećaja u našem društvu, koji su problemi sa kojima se susreću, koliko i na koji način dobivaju medijsku pažnju, te na koji se način oni/e nose sa predrasudama našeg društva.

Stigma, prema grčkoj riječi, znači ubod, žig, u prenesenom značenju ljaga, sramota, ruglo, koju uglavnom uzrokuje kombinacija neznanja i straha, a što postaje podloga stvaranju ukorijenjenih mitova i predrasuda. To dovodi do emocionalne i socijalne izoliranosti osoba oboljelih od psihijatrijskih poremećaja, diskriminacije i produbljenja marginalizovanog položaja.

Javnost izbjegava osobe koje su oboljele od psihijatrijskih poremećaja i  osnosi se prema njima sa predrasudama, što uzrokuje da ova marginalizovana grupa svoju bolest drži u tajnosti, pokušavaju se prikazati zdravima tj. disimulirati, srame se dolaska psihijatru/ci, ne traže medicinsku pomoć, izbjegavaju ili odbijaju liječenje. To ugrožava njihovo zdravlje, otežava liječenje, povratak i kvalitetu života u zajednici.

Uvodničarske sesije posvećujemo ulozi medija i ciljamo ukazati kako mediji imaju mogućnost pomoći i doprinjeti osvještivanju našeg društva, kada se radi o bitnosti uključivanja osoba oboljelih od psihijatrijskih poremećaja. Odgovorit ćemo na brojna pitanja, a jedno od važnijih je - na koji način se mediji mogu uključiti u procesu konkretne podrške ove marginalizovane grupe.

X-Press sesije odvijaju se kao tematski doručak-susret sa novinarkama i novinarima i ciljaju ih ohrabiti za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako.
 
Za X-Press inicijativu, CURE je partnerska organizacija Helsinškom komitetu građana iz Banja Luke. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija, molimo kontaktirajte CURE ured na 033 713 610, ili pišite na vedrana@fondacijacure.org

delicious
twitter