Aktivistica Danka Zelić vraća život u zaboravljenu općinu Bosansko Grahovo

 

Intervju s Dankom Zelić je uradila Fondacija CURE u okviru projekta  “Ženska prava - Agenda za pozitivne promjene”, koju finansira Evropska unija, a realizira Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE). Projektom se namjerava doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te iskorjenjivanju diskriminacije žena s posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginaliziranih i manjinskih grupa u deset (10) općina u Bosni i Hercegovini, a općina Bosansko Grahovo je jedna od njih.

Aktivistica Danka Zelić vraća život u zaboravljenu općinu Bosansko Grahovo

Bosansko Grahovo geografski je vrlo prostrana općina. Tu je prije rata živjelo 10.000 stanovnika, ali  danas ima tek između 2.000 i 3.000 stanovnika/ca uglavnom starije životne dobi. Radi se o gotovo potpuno zaboravljenoj općini od svih nadležnih struktura. Infrastruktura je razrušena, zdravstvena i socijalna zaštita je na vrlo niskom nivou.

Život u ovoj općini na klimavim je nogama, ali da stanovnici/ce imaju bar malo nade za bolje sutra svakodnevno se brine osnivačica i predsjednica Udruženja građanki "Grahovo" Danka Zelić koja odbija prihvatiti takvo stanje te svojim doprinosom pomaže prevenstveno građankama, a onda i građanima Bosanskog Grahova.

Danka navodi da ne postoji društvena oblast po kojoj stanovnici/ce u toj općini nisu ugroženi/e. U svom govoru ona govori da je od rata devedesetih, kada je općina potpuno razrušena, prošlo 25 godina, ali zbog nebrige vlasti na svim nivoima stanje je zabrinjavajuće, a obnova teče nedopustivo sporo.

Udruženje koje vodi fokusirano je na prava žena i to posebno onih iz marginaliziranih skupina, a to su žene povratnice i žene koje žive u ruralnim dijelovima općinama, a koje su uglavnom nezaposlene te su suočene s brojnim problemima.

- Ono što bi se u nekim normalnim sredinama u Bosni i Hercegovini podrazumijevalo mi u Bosanskom Grahovu u potpunosti smo za to uskraćeni - tvrdi Danka, ali i svakome ko posjeti tu općinu jasno je da je situacija i više nego alarmantna, a sve izgleda kao da je rat, okončan prije 25 godina, tek jučer završen.

Kako bi ukazale na brojne probleme i fokusirale se na njihova rješenja tokom nekoliko radionica i okruglog stola organiziranog u okviru projekta „Ženska prava - Agenda za pozitivne promjene”, izrađen je Akcioni plan – Agenda ženskih potreba. U tom dokumentu osim što su problemi identificirali i objadinjeni na jednom mjestu ponuđena su i rješenja za njih.

Na okruglom stolu učestvovali/e su predstavnici/ce nadležnih institucija, uključujući i direktoricu Doma zdravalja u Drvaru, gdje se liječe stanovnici Bosanskog Grahova, ali i vijećnici/ce Općinskog vijeća i svi/e su bili/e okupljeni/e oko ideje da se kreira pozitivnije okruženje u ovoj lokalnoj zajednici.

Namjera je lobirati kod nadležnih loklanih struktura da se preporuke iz akcionog plana usvoje kako bi postojala jasna opredjeljnost za implementaciju preporuka, a samim tim i za poboljšanje života stanovnika/ca te ugrožene općine naročito žena na koje se ti problemi još više odnose.

Budući da općina nema Centar za socijalni rad, najvljeno je da će Općinsko vijeće lobirati kako bi se oformila ta institucija gdje bi se zaposlili osim socijalne radnice/radnika i psihologa/ice i/ili pedagozi/ice koji bi radili sa stanovnicima.

S druge strane, u ambulanti u Bosanskom Grahovu dolazi ljekar samo na nekoliko sati sedmično, ali je na okruglom stolu dat prijedlog direktori Doma zdravlja Drvar da se češće šalju ljekare/ke iz Drvara, koji sada u ambulantu dolaze određenim danom u sedmici i ukupno je na raspolaganju četiri ili pet sati sedmično.

Cilj je da se ovaj zahtjev ostvari kako bi se stanovnici/ce mogli adekvatnije liječiti dok se ambulanta ne prebaci u nadležnost Doma zdravlja Livno koji je bliži.

Udruženje koje vodi Danka Zelić osiguralo je donacije za osposobljavanje nove ginekološke, pedijatrijske i zubarske ambulante koje su potpuno opremljene, ali sve to stoji neiskorišteno jer nema ko raditi ljekarske preglede.

U Bosansko Grahovo, općinu koja je najrazrušenija u ratu devedesetih, Danka Zelić se vratila po okončaju ratnih dejstava, ali tada u njoj nije bilo niti jednog krova, općinu su zvali „kabriolet grad“, infrastruktura je bila potpuno razrušena. Nije bilo ni struje, ni vode.

Od tada uložena su značajna sredstva, elektrifikacija je u potpunosti završena što je značajno jer se radi o općini koja se prostire na 780 četvornih kilometara, ima 38 sela od kojih je 35 naseljeno, ali to još uvijek nije dovoljno.

Međutim, razlozi zbog kojih je Danka odučila ostati u tom gradu i tu raditi su upravo ljudi Bosanskog Grahova koji su dobre naravi, koji su vrijedni i koji su mnogo toga izgubili u prošlom ratu, ali su smogli snage da se nakon trauma i izbjeglištva vrate i ponovno počnu graditi svoj dom.

- Nisam osjetila toliko rat, bila sam izvan Bosanskog Grahova i moj dolazak u općinu te gledajući patnju ljudi i promatrajući kako se prilagođavaju lošim uvjetima su me vratili u romane i neke stare filmove koje sam gledala. To me inspiriralo da se vratim te pomognem da se poboljša njihov život. Mislim da sam dosta doprinijela lično, ali i kroz rad u Udruženju da se situacija koliko toliko normalizira - priča Danka.

Naime, ne postoji kuća u 35 bosanskograhovskih sela koje Danka nije posjetila i razgovarala s ljudima o njihovim potrebama u 20 godina koliko živi tu. Uradila je brojne projekte i programe s povratnicima te se s njima saživjela.

Za ostanak u Bosanskom Grahovu i nastavak njenog djelovanja u toj općini „kriva“ je i neopisiva priroda kojom grad obiluje. Proputovala je pola svijeta, ali ono što Bosansko Grahovo ima, kaže Danka, poput prirodnih ljepota i resursa - malo gdje ima.

- Bosna i Hercegovina cijela je lijepa, a Bosansko Grahovo ima planinu Šator, rječice, selo Preodac koje je 1984. godine proglašeno za najljepše selo Evrope. To selo ima 365 vrela koliko je dana u godini, od kojih 100 nikada ne presuši. Tu su i jezera, i mnogo toga, a sve je netaknuta priroda - dodaje.

Starija populacija vratila se u Bosansko Grahovo te nema kapaciteta i poduzetnički duh koji bi mogao pomoći da se svi ti resursi uvežu i iskoriste za napredak zajednice, uz umjereno iskorištavanje prirodnih dobara bez njihovog uništavanja.

Danka Zelić velika je optimistkinja i uvjerena je da stanovnici te općine mogu bolje i kvalitetnije, a taj optimizam temelji na činjenici da se u to uvjerila u posljednjih 20 godina.

Ona primijeti svaku promjenu, svaku novu uličnu svjetiljku, svaku novu kantu za otpatke, iako je svjesna da treba vremena da se obnovi toliko porušenih objekata, ali od borbe neće, kaže, odustati.

Rješenjem ovih pitanja unaprijedio bi se život građana/ki Bosanskog Grahova i omogućio ostanak ljudi te bi se to mjesto učinilo poželjnijim za život, a projekat „Ženska prava - Agenda za pozitivne promjene” upravo to ima za cilj i na tome radi.

 

 

delicious
twitter