Radionica: „Izgradnja kapaciteta organizacija - društveno-ekonomska inkluzija žena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa“ u Bosanskom Grahovu

Prvi dio radionice se odnosio na mapiranje problema žena u Bosankom Grahovu i upoznavanje sa zakonskom legislativom.

Učesnice su od niza problema prepoznale dva problema na čijem rješevanju žele da rade kroz grupni rad, a to su:

1.     ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

2.     SADRŽAJI ZA DJECU I MLADE

Voditeljica radionice je učesnice podjelila u dvije grupe koje su radile na prepoznavanju posljedica gore navedenih problema, uzroka problema i potencijalnih riješenja. Učesnice su identifikovale ciljne grupe, rokove riješenja problema i potencijalne saveznike/ce u riješavanju problema.

Prva grupa koja je radila temu Zdravstvene zaštite fokusirala se na nepostojanje adekvatne zdravstvene zaštite u Bosanskom Grahovu. Učesnice su navele kako je zdravstveni sistem do 2008 godine bio zadovoljavajući jer su imali opciju liječenja u Livnu. Međutim, smjenom vladajućih struktura taj sistem se promijenio i građani i građahke Grahova se od 2008 liječe u Drvaru. Tačnije, obavezni su da idu u Drvar po uputnicu, kako bi nakon toga išli u Livno na preglede, liječenja i slično. Ističu da taj sistem nije efikasan jer je nepraktičan i vrlo neekonomičan iz razloga što jedan pacijent/kinja iz Grahova treba da pređe 200 kilometara kako bi otišla/o doktoru. U Udruženju građanki Grahovo navode da već dugi niz godina rade na lobiranju i zagovaranju rješavanja zdravstvenog problema u Grahovu, ali je njihov put dug i iscrpljujući, te iz tog razloga pozivaju u pomoć. Njhov prijedlog rješenja je: da se otvori Dom zdravlja u Grahovu ili da se ponovo pripoje Livnu. U budućnosti planiraju nastaviti lobiranje i zagovaranje rješenja ovog problema na jedan od dva navedena načina.

Druga grupa je radila na temu Sadržaja za djecu i mlade. Oni navode kako u Bosanskom Grahovu ne postoje sadržaji za mlade poput: vrtića, igraonica, parkova, internet klubova, sportski terena i slično. Zahvaljujući Udruženju građanki Grahovo  već sedam godina postoji dnevni centar za mlade Gnijezdo, koji pruža niz usluga mladima. Međutim, opstanak ovog Centra je vrlo upitan jer nema finansijsku održivost, a nije ni prepoznat od strane vlasti kao koristan u smislu finansijske održivosti. Već sedam godina uposlenice i volonterke Centra pokušavaju osvijestiti građane/ke i vladajuću strukturu o važnosti postojanja ove ustanove tako što lobiraju i zagovaraju pokretanje kolektivne odgovornosti i održivosti Centra. Njihov plan je da u narednom periodu pregovaraju sa predstavnicima Opštine Bosansko Grahovo da finansijski podrže rad Centra.

Usmena evaluacija je pokazala da su usčesnice zadovoljne grupnim radom, dinamikom i novim znanjima koje su stekle.

 

Izvještaj pisala:

Voditeljica radionice Medina Mujić

 

delicious
twitter