Izgradnja kapaciteta organizacija – Društveno – ekonomska inkluzija žena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginalizovanih grupa u Palama

Prvi dan radionice, 07.06.2019. godine učesnice su imale priliku da se upoznaju s nacionalnom i međunarodnom regulativom iz oblasti ženskih prava. Voditeljica se tokom prezentacije specifično fokusirala na propise koji regulišue ekonomsko -socijalni segment. Govorilo se o Rezoluciji 1325, Cedaw Konvenciji, Pekinškoj deklaraciji, zatim o Zakonu o ravnopravnosti spolova BiH i Zakonu o zabrani diskriminacije. Voditeljica je podjelila učesnicama neke pozitivne zagovaračke mehanizme i riješenja nezaposlenosti kao što su pokretanje malih biznisa za žene preživjele nasilje, društveno preduzetništvo – zadruge i postojeću Strategiju djelovanja u općini Pale 2018.-2027.

Drugi dan radionice, 08.06.2019. godine učesnice su imale priliku da razgovaraju o problemima u njihovoj lokalnoj zajednici i da kroz odabrani problem rade na riješavanju istog.

Kroz interaktivnu diskusiju učesnice su istakle najveće probleme s kojima se nose žene iz opštine Pale. Nekih od tih problema se vezuju za nezaposlenost, eksploatacija ženskog rada, nepovoljne odnose u zapošljavanju žena s 50+, rad na crno, ne redovita uplata poreza i doprinosa, nepovoljni segment po pitanju ostvarivanja zdrastvene zaštite koja se naslanja na kršenje radničkih prava i dr. Većina učesnica je istakla da im je prezentacija i uvod u nacionalne i međunarodne propise značio jer im je prvi kontakt s tematikom pravne regulative koja tretira ženska ljudska prava.

Na Palama djeluju samo dvije ženske organizacije, Udruženje Viktorija Pale i Jake žene Pale čije su predstavnice sudjelovale na ovoj radionici. Jedan od problema koji udružene i zajedničkim snagama pokušavaju obje organizacije da riješe jeste dobijanje općinskog prostora za obje organizacije. Prostor bi im poslužio da pored stalnog kancelarijskog mjesta kojeg trenutno nemaju, sala im posluži za rad funkcionalnog fitnes kluba koji su pokrenule prošle godine. Danas fitnes klub broji 27 članica koje aktivno dolaze i vode na taj način zdrav život.

Nakon mapiranja konkretnog problema vezanog za dobijanje općinskog prostora, voditeljica radionice je podjelila učesnice u 3 grupe s ciljem da se napravi SWOT analiza, na način da je I grupa radila snage i slabosti, II grupa prilike i III grupa izazove. Sve tri grupe su prepoznale jasno sva četiri elementa i imale dobre strateške pravce djelovanja u ostvarivanju cilja za dobijanje prostora. U narednom periodu ostaje da članice oba udruženja aktivno rade na riješavanju zadatkog cilja. Ova radonica je smjernica za dalje zagovaračke metode koji iziskuje postavljeni cilj i nastaviti ćemo da budemo podrška ralizaciji istog.

 

Izvještaj napisala voditeljica radionice, Vildana Džekman, aktivistkinja i feministkinja- Fondacija CURE

 

delicious
twitter