V-Day

V-Day ( zvaničnu stranicu možete pogledati na vday.org) je globalni pokret protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. V-Day promoviše kreativne događaje da poveća svijest, prikupi novac i obnovi duh postojećih organizacija koje rade protiv nasilja. V-Day stvara pomnu pažnju za borbu protiv nasilja protiv žena i djevojčica uključujući silovanja, incest, napade, žensko genitalno sakaćenje i seksualno ropstvo.

Tokom V-Day kampanje, lokalne volonteri/ke  i studenti/ce produciraju jednogodišnje dobrotvorne predstave kao što su “Vaginini mololozi”, ” Sjećanja”, ” Monolog”, “Dreka i molitva” i projekcije dokumentarca V-Day “Dok nasilje ne prestane”, s ciljem jačanja svijesti prikuplja  novčana sredstva za zaustavljanje nasilja. U 2009. Godini V-Day događaji imaju u opciji da predstavi nove V-Day pozorišne događaje: “Bilo koja od nas”, “Riječi iz zatvora”, koji otkriva vezu između žena u zatvoru i nasilje koje one donose tamo. Ovaj novi događaj donosi  zapaljive glasove, strah i istinu napisane od žena iz zatvora diljem nacija, koje su objavile žene iz lokalnih zajednica. Tokom 2009. godine preko 2 400 V-Day korisnih događaja je urađeno u produkciji volontera/ki i aktvista/ica u SAD-u i širom svijeta, educirajući milione ljudi o stvarnosti i ozbiljnosti nasilja protiv žena i djevojčica.

Performansi su tek početak. V-Day proizvodi inovatne skupove, filmove i kampanje da educiraju i promjene socijalni naboj nezainteresovanosti prema nasilju protiv žena i djevojčica uključujući i dokumentarac “Dok nasilje ne prestane”; zajednice koje informišu o nestalim i ubijenim ženama Juarez, Mexico;   U Decembru 2003. misija u Izraelu, Palestini, Egiptu i Jordanu;  Afghan Womens Summit; U martu 2004. godine misija u Iniji; Zaustavimo silovanje;  Indijski državni projekat; U junu 2006. godine festival pozorišta, izgovorene riječi, performansi, događaj  “Dok nasilje ne prestane”. U 2008. godini V-Day je proslavio desetu godišnjicu pod naslovom ”V na desetu” u New Orleanskoj areni i u Luisiana. “ V na desetu” uključivala je dva dana govorništva, umjetnosti , preformansa i poruke za sve, medicinsko testiranje i promovisanje zdravlja i joge za žene. Na ovom događaju bilo je preko 30 000 žena i muškaraca, prikupili su preko 700 000$ za New Orleans da se zaustavi nasilje protiv žena i djevojčica.

U Africi, Srednjem Istoku i u Aziji V-Day organizuje pomoć za pokret mreže za zaustavljanje nasilja. Radeći sa lokalnim organizacijama, V-Day je obezbjedio teško stečene finansije koje su pomogle pri otvaranju prvih utočišta za žene u Egiptu i Iraku, sponzorstvo godišnjih radionica i tri nacionalne kampanje u Afganistanu, konferencije “Suočavanje sa nasiljem” za žene Sjeverne Azije i doniranje satelitskih telefona za žene u Afganistanu da bi držale vezu otvorenu za komuniciranje i pravljenje planova akcija za pokrete nabolje. V-Day radi na tome da izgradi mreže za zaustavljanje nasilja protiv žena i djevojaka u Egiptu, Sudanu, Maroku, Tunisu, Alžiru, Jordanu, Siriji i Libanu.

V-Day pokret je u stalnom porastu kao mjesto zaštićeno od silovanja po cijelom svijetu  u 130 zemalja od Evrope, preko Azije, Afrike, pa sve do Južne Amerike. V-Day, je neprofitna korporacija, koja distribuira novčana sredstva za nacionalne, internacionalne organizacije i programe koji rade na tome da se zaustavi nasilje protiv žena i djevojčica. U 2001. godini V-Day je osvojio prvo mjesto u  Worth Magazines “100 naboljih humanitarnih organizacija”, a 2006. godine prvo mjesto u magazinu Marie Claire “Top 10 humantitarnih organizacija”. U deset godina postojanja, V-Day pokret je prikupio preko 70 miliona $.

Fondacija CURE je uradila uspješno V-Day 2007. i 2008. godine u BiH. V-Dan je organizovani odgovor protiv nasilja nad ženama, jer Fondacija CURE želi vidjeti svijet u kome su žene bezbjedne i slobodne. V-Dan u Sarajevu, uz darovanje ukupnog prihoda od predstave Vaginini monolozi, posvećen je prvom Multimedijalnom centru za žene i djevojčice u Sarajevu. Aktivistice Fondacije CURE su V-Day koordinatorice za BiH.

“V” u V-Day znači Victory (pobjeda), Valentin i Vagina

delicious
twitter