Međunarodni praznik umjetnica SWAN

Fondacija CURE organizirala je  Sedmicu  obilježavanja umjetnica BiH (od utorka, 25.03.2008.  do ponedjeljka, 31.03.2008.) u Galeriji “MAK” (ulice Sime Milutinovića 7) povodom obilježavanja prvog Međunarodnog praznika umjetnica pod nazivom “Support Women Artists Now-Day” (SWAN Day).

SWAN inicijativu u Sarajevu, Fondacija CURE je organizirala kroz izložbe, muzičke performanse, prikazivanje video radova, filmova, večer poezije te javnu diskusiju/debatu o  kulturnim politikama i promociji umjetnica u BiH.

Jedan od glavnih ciljeva SWAN inicijative je usmjeravanje pažnje javnosti na doprinose i dostignuća žena u kulturi i umjetnosti. Fondacija CURE daje podršku globalnoj inicijativi SWAN kako bi bh. javnosti prepoznale obim i važnost doprinosa umjetnica iz BiH i drugih država i učestvovale u jednakoj zastupljenosti umjetnika i umjetnica na kulturnoj sceni BiH i regije.

Potpomognut Fondom za žene umjetnice iz SAD-a, neprofitnom umjetničkom organizacijom, SWAN inicijativa  ima za cilj da privuče internacionalnu pozornost na ulogu žena u kulturi i umjetnosti. Kao simbol solidarnosti, organizacije širom svijeta organizovat će lokalne performanse, izložbe i manifestacije kako bi podržale umjetnice, fokusirajući direktnu pažnju na njihov kreativni potencijal i podstičući njihova društva da pronađu nove načine u prepoznavanju i uključivanju ženske kulture kao osnovnog elementa kreiranja civilnog društva. SWAN baza podataka trenutno okuplja zajednicu od nekoliko desetina hiljada umjetnica iz cijelog svijeta.

SWAN je inovativna platforma koja pruža jedinstvenu priliku da umjetnice i publika budu zajedno izložene/i,  angažirane/i u dijalogu oko uloge žena u kulturi i umjetnosti. Uprkos brojnim lokalnim talentiranim ženama, trenutno u BiH ne postoji slična prezentacija umjetnica, a uopšteno govoreći, umjetnost koju kreiraju žene je nedovoljno predstavljena. SWAN Day je važan korak ka mijenjanju ovih okolnosti i predstavljanja bogatstva djela koja su kreirana u tihim uglovima svugdje oko nas i potencijala svih umjetnica koje tek trebaju biti otkrivene.

Od svog osnivanja 2005. godine, Fondacija CURE inicira procese koji ciljaju redefinirati percepcije ženske kulture u BiH kroz podršku umjetnosti i zanimanje za kulturnu politiku koja podstiče razvoj umjetnica i kulturnih djelatnica. Do sada je  Fondacija realizirala preko pedeset umjetničkih događaja uključujući PitchWise – prvi festival ženske umjetnosti u BiH, PitchWise sedmicu ženskih filmova, te brojne kreativne i umjetničke radionice.


Fondacija CURE je otvorenim pozivom javnostima ponudila da posjetom i/ili učestvovanjem na  Sedmici umjetnica BiH postanu dijelom ove nadahnjujuće proslave umjetnica širom svijeta.

delicious
twitter