Fondacija CURE

Fondacija CURE je feminističko aktivistička organizacija koja se zalaže za jednakost spolova i rodova putem obrazovnih umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa.

Aktivistkinje Fondacije CURE su posjetile organizacije čiji fokus djelovanju su ženska ljudska prava u Zagrebu (u periodu od 12.-15.2014.) i u Beogradu (u periodu od 18 – 21.11.2014. godine)

2014-11-27 10:40:51

Moje tijelo je moj izbor i moja sloboda! #stopnasiljunaddjevojčicama #FondacijaCURE #sniminasilje #stopnasilju #16danaaktivizma

2014-11-26 15:30:45

Zahtjev svim parlamentarnim strankama – u vladama mora biti najmanje 40% ministrica!

2014-11-26 15:19:28

ondacija CURE u saradnji sa Zvučnom etnografijom održala je radionicu Integrisanih sigurnosti za braniteljice ženskih ljudskih prava u Beogradu od 21-23.11.2014. godine

2014-11-26 12:41:01

Ulični performans „Klub anonimnih – Ljubomora nije ljubav!“

Početak GLOBALNE KAMPANJE 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA Fondacija CURE obilježava uličnom akcijom u utorak, 25.11.2014. godine ispred Katedrale (centar Sarajeva) sa početkom u 12.00 sati.

2014-11-24 15:04:27

Fondacija CURE je dobila zahvalnicu zbog podrške za Socijalni dan (31.10.2014.) u sklopu porojketa VOLONTIRAJ KREDITIRAJ.

2014-11-18 12:07:14

U sklopu održane panel diskusije "Žene na pozicijama političkog odlučivanja u BiH:aksiom i
oksimoron" svoje predavanje je imala i Fondacija CURE

2014-11-09 11:52:15

Fondacija CURE je u periodu 30.10.-02.11.2014. godine održala Fem kamp pod nazivom Ženska ljudska prava na Jahorini u Hotelu BOARD u sklopu projekta “Rodno uvjetovano nasilje: Pogled iz drugog ugla – Nasilje u vezama mladih“ finansiran od strane cfd - Christlicher Friedensdienst iz Švicarske. Na Fem Kampu je prisustvovalo 20 učesnica sa područja cjele BiH.

2014-11-04 12:11:41