CURE za podršku

U saradnji sa ISCOS – Emilia Romagna onlus – Fondacija CURE nastavlja da radi na pružanju podrške društveno marginaliziranim skupinama i ženskim organizacijama iz malih lokalnih zajednica.

Naša saradnja se nastavlja u smjeru pružanja direktne podrške i razvojem saradnje sa ženskom romskom organizacijom “Centar za majke NADA” Kakanj, i organizovanjem inovativnim edukativnih radionica za romske djevojčice i dječake u saradnji sa JU “Biblioteka” Kakanj.

Projekat obuhvaća i bazične radionice o ženskim pravima i ženskom osnaživanju, kao i organizacija okruglih stolova o ženskim pitanjima u malim lokalnim zajednicama.

Aktivistkinja/vista ISCOS-a svojim ličnim doprinosom i aktivizmom nastavljaju pružati podršku društveno marginaliziranim skupinama, mirovnim inicijativama i akcijama u Bosni i Hercegovini.

delicious
twitter