Ženske Zalagačke Inicijative u Bosni i Hercegovini

Podržan od strane Kvinna till Kvinna Fondacije, projekat “Ženske Zalagačke Inicijative u Bosni i Hercegovini” će omogućiti Fondaciji CURE da se direktno suprotstavi konzervativnim i patrijarhalnim politika kroz pojačanu mobilizaciju žena u malim lokalnim zajednicama. Projekat će ponuditi sredstva i prostor za provođenje CEDAW i CAHVIO konvencija u svim političkim platformama.

Projekat će raditi na podizavnju svijesti i znanja o pitanjima koja se direktno tiču žena, poput rodno zasnovanog nasilja, izgradnju mira i prevencije konflikata, i jačanje vidljivosti ženske i feminističke perspektive u svim procesima donošenja odluka.

 

“Ženske Zalagačke Inicijative u Bosni i Hercegovini” će raditi na jačanju solidarnosti između ženskih organizacija u malim lokalnim zajednicama, povećati javnu vidljivost i razvijati nove načine saradnje sa donositeljicama/cima odluka i političarkama/rima u cilju daljeg promovisanja punog uvažavanja ženskih prava u Bosni i Hercegovini.

 

Fondacija CURE će nastaviti njegovati saradnju sa ženama političarkama kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji.

 

Naša ciljana područja djelovanja su: Sarajevo - šire područje Kantona Sarajevo (uključujući i općtine Ilijaš, Hadžići, Trnovo, Pale, kao i općine Istočnog Sarajeva); na sjeveru BiH ćemo se fokusirati na Orašje i susjedne zajednice; na zapadu Prnjavor i susjedne općine, na jugu Konjic i susjedne općine, i na području jugoistoka – Trebinje i okolne zajednice.

 

Projekat se sastoji od: Istraživanje o općinskim/opštinskim politikama prema rodnim pitanjima i rodno zasnovanom nasilju; razvoj BiH Ženskog zalagačkog priručnika; Konferencije Ženske mreže BiH; Konferencije o Zalaganju za ženske socijalne i političke platforme; Radionicama o zalaganju; Lokalnim savjetodavnim zalagačkim sesijama; Lokalnim zalagačkim akcijama, Okruglim stolovima o ženskoj političkoj i društvenoj marginalizaciji; on-line objavljivanje.

 

Projekat će trajati 24 mjeseca.

delicious
twitter