Ženska Mreža BiH

Ženska mreža BiH (ŽMBiH) usvojena je i počela sa radom 12. septembra 2009. godine na konferenciji pod istim nazivom a u sklopu četvrtog PitchWise festivala ženske umjetnosti BiH.

U prvoj polovini 2009. godine, Fondacija CURE je zajedno sa dvanaest ženskih grupa iz mreže KtK pokrenula inicijativu da se formira Ženska mreža BiH (ŽMBiH). Nakon kreirane Platforme i Kodeksa, dokumenti ŽMBiH su usvojeni na gore pomenutoj konferenciji i članice kontinuirano pristupaju mreži.

Ovo je dugo očekivan događaj jer grupe za ženska ljudska prava djeluju duže od cijele dekade. Tokom susreta ŽMBiH, učesnice su imale prilike razgovarati i sa “sestrama u akciji” iz Hrvatske (Ženska mreža Hrvatske), Srbije (Žene u crnom i Ženska posla), Crne gore (Vavilon) i Makedonije (Antiko).

Platforma i Kodeks, kao i pristupnica se mogu preuzeti ovdje.

Koje su sve ženske grupe u BiH? Provjeri ovdje

Prva veća akcija Ženske mreže BiH je realizacija Globalne kampanje 16 dana aktivizma u cijeloj Bosni i Hercegovini. Čitaj više

Konferencija Ženske mreže BiH, na PitchWise festivalu ženske umjetnosti 12.09.2010. u Sarajevu

Ženska mreža BiH je neformalna grupa, koja komunicira putem mailing liste. Putem mailing liste, dogovaraju se zajedničke akcije, razmjenjuju razne informacije, te se na taj način podstiče uspostavljanje bolje komunikacije između ženskih organizacija, te proširuje i jača ženska solidarnost. Zanimljivo je naglasiti da članice ŽMBiH na mailing listu uključuju i druge organizacije, koje se ne bave isključivo zaštitom ženskih ljudiskih prava, kao i pojedince/ke, koji/e su izrazili/e želju da budu dio ŽMBiH.

 Bitno je naglasiti da je formiranje ŽMBiH jako važno, ne samo zbog većeg protoka informacija, nego i zbog jačine reagovanja na gruba kršenja ljudskih prava, jer u javnosti daleko veći odjek ima reakcija poslije koje stoji potpis 88 organizacija, nego kada reaguje jedna organizacija samostalno.

 Do kraja 2011. godine mailing mreža ženskih organizacija BiH brojala je 112 članica (većinom ženskih organizacija i nekoliko individua).

 Fondaciji CURE su se na Osmomartovskom maršu 2010. godine u Sarajevu, pridružile brojne predstavnice organizacija koje su članice ŽMBiH, i koje su  svojim prisustvom Maršu pokazale solidarnost i dale podršku jačanju ŽMBiH i ženskog pokreta u BiH.  

Osmomartovski marš 2010. u Sarajevu u organizaciji Fondacije CURE

 Zanimljivo je napomenuti da je na početku bilo teško uspostaviti naviku da različite organizacije međusobno razmjenjuju informacije, ali u zadnjem periodu članice Ženske mreže BiH su uvidjele potrebu i važnost sudjelovanja u svim procesima ka izgradnji demokratičnijeg društva. Tako da samo tokom prošle godine razmjenile preko 400 mailova na Žensku mrežu BiH, kako bi se sve informisale o važnim događajima i prilikama za žene u politici, aktivizmu, zdravlju, umjetnosti, kulturi, feminizmu i drugim informacijama.

Fondacija CURE je i dalje predstavnica ŽMBiH za Europski ženski lobi i tokom proteklog perioda smo bile u prilici da uradimo zajedničku akciju kao podršku za pravo na abortus svake žene diljem Europe.

Pregled statistika za Direktorij ženskih grupa pokazuje da se informacije o ženskim grupama i dalje traže i koriste, te da hiljade posjetiteljki i posjetitelja pretražuje sadržaje stranica. Ažuriranje informacija i dalje ide jako sporo, no Fondacija CURE šalje upite organizacijama da sve promjene adrese, telefona, maila šalju kako bi se izmjene postavile online. 

Osmomartovski marš 2011. ispred zgrade  Parlamenta BiH u Sarajevu

Ženska mreža BiH je i dalje neformalna grupa, jer smo donjele zaključak da je puno lakše funkcionisati kao neformalna mreža. Treba se raditi na tome da svaka organizacija preuzme odgovornost i stekne naviku da djeli informacije i reaguje na nepravilnosti koje se događaju u našoj državi, regiji i svijetu, pa tek onda razmišljati o registrovanju. U  ime mreže se može govoriti samo uz konsultaciju sa svim članicama ženske mreže, kojih do kraja 2010. godine ima 88. 

Iako je na početku bilo malih poteškoća prilikom uspostave komunikacije, ta komunikacija se poboljšasvala sa vremenom, pa tako za godinu da uspjele smo reagovati na sljedeća kršenja ljudskih prava:

-      15.03.2010. - 62 organizacije članice ŽMBiH su potpisale i poslale Komisiji za ostvarivanje ravnopravnosti spolova protesno pismo povodom informacije objavljene u Dnevnom Avazu (10.03.2010.) u kojoj je Udruženje Žene Ženama predstavljena da podržava terorističke aktivnosti

-      20.05.2010. – Članice Ženske mreže BiH poslale protest u kojem se traži veće prisustvo žena u pregovorima o pridruživanju EU, koje je poslano predstavnicima Međunarodne zajednice BiH

-      30.06.2010. – NVO Vijeće/Savjet, Ženska mreža BiH i Mreža za izgradnju mira se pridružila osudi nasilnog čina terorističkog napada u Bugojnu, kojim se želi destabilizirati društveno-politička situacija u državi.

-      17.10.2010. – Ženska Mreža BiH poslale pismo i saopćenje medijima gdje osuđujemo bilo kakav pokušaj censure i slobode govora i dale smo podršku ambasadorici UNHCR-a Angelini Jolie da predstavi svoje viđenje rata u BiH  u filmu „Unititled Love Story“

-      28.04.2011. – Ženska mreža reagovala povodom  članka „Džinovski skandal lake dame sarajevskog pravosuđa“ objavljenog u magazinu „Slobodna Bosna“

-      25.11.2011.  - Ženska mreža reagovala povodom  članka „U Sarajevu promovirani magistri pederizma: 44 eksperta za razvrat objavljenog u magazinu “Saff” 18.11.2011. godine

-      10.02.2011. – Ženska Mreža BiH reagovala slanjem saopćenja medijima gdje osuđujemo brutalan napad na Udruženje Sumeja. 

-      27. 01. 2012. - Ženska mreža BiH reagovala povodom najave formiranja Vijeća ministara bez žena

-      04.04.2012. – Ženska mreža BiH reagovala povodom uvrjedljivog članka „Koliko homoseksualaca ima u BiH?“, objavljenog u najtiržnijem dnevnom listu u BiH „Dnevni avaz“

 

Borba protiv diskriminacije, kršenja ženskih ljudskih prava, umrežavanje i protok informacija i dalje su najvažniji postulati ŽMBiH. Uvidjele smo da smo zajedno jače i da trebamo podršku jedna druge, stoga ćemo se i dalje zalagati na širenju  Ženske mreže te lobirati i podsticati rodnu ravnopravnost u BiH.  

 

 

 

delicious
twitter