Fondacija CURE

Fondacija CURE je feminističko aktivistička organizacija koja se zalaže za jednakost spolova i rodova putem obrazovnih umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa.

PROMO

LEZBEJSKI MANIFESTO

 

 


2013

2011

2013

2011

 

 

delicious
twitter

2014-05-06 16:22:40