Fondacija CURE

Fondacija CURE je feminističko aktivistička organizacija koja se zalaže za jednakost spolova i rodova putem obrazovnih umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa.

Video


 


 
 
 
 
  
 
 
 

delicious
twitter

2010-12-10 10:52:11