Fondacija CURE

Fondacija CURE je feminističko aktivistička organizacija koja se zalaže za jednakost spolova i rodova putem obrazovnih umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa.

Ženska mreža Bosne i Hercegovine, u povodu 25. Novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, i početka globalne kampanje 16. Dana aktivizma protiv rodno uslovljenog nasilja, poziva građanke i građane BiH da se priključe našim naporima u podizanju svijesti protiv diskriminacije i nasilja nad ženama u BiH jer je život bez nasilja pravo i odgovornost svih nas!

2015-11-24 11:33:53

U utorak, 24.11.2015. godine u periodu od 13,00 – 18,00 sati će se u prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu, Grbavica, organizovati Živa biblioteka. Ovu aktivnost zajednički organizuju koalicija Zanemari razlike, udruženje Dajte nam šansu, Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE, Fondacija CURE, Javna ustanova “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo” i Mreža za izgradnju mira.

2015-11-24 11:10:06

Incijativa “Garađanke za ustavne promjene” kroz lobističke i zagovaračke procese nastoji osigurati ravnopravan tretman žena, osobito u zdrastvenom i socijalnom segmentu. 

2015-11-21 14:13:47

Incijativa „Građanke za ustavne promjene“ uputila je sapštenje za javnost u kojem je istakla da je krajnje vrijeme da vlasti Bosne i Hercegovine počnu sa ozbiljnim promjenama Ustava. 

2015-11-20 18:27:01

U okviru svojih aktivnosti Fondacija CURE je, uz podršku Kvinna till Kvinna, pokrenula projekat “Zalagačke Akcije BiH Žena” sa ciljem jačanja vidljivosti društveno marginaliziranih žena

2015-11-18 10:32:47

Marzieh Afkham imenovana je ambasadoricom Islamske Republike u Maleziji.


2015-11-17 01:26:23

„Jezik je odvika koliko i navika.“ (Jasmina Čaušević)

2015-11-11 08:28:26

U BiH još uvijek ne postoji niti jedna organizacija koja se bavi isključivo pravima lezbejki, za razliku od susjednih zemalja gdje u Hrvatskoj od 2000. godine postoji Udruga Lori, dok u Srbiji već od 1995. godine postoji Labris – oraganizacija za lezbejska ljudska prava.

2015-11-09 15:19:58