Fondacija CURE

Fondacija CURE je feminističko aktivistička organizacija koja se zalaže za jednakost spolova i rodova putem obrazovnih umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa.

U okviru programa podrške društveno marginalizovanim ženama, a uz podršku JU Biblioteka Kakanj i ISCOS Emilia Romagna, Fondacija CURE je organizovala  Okrugli stol na temu „Marginalizacija ženskog pitanja u društvu” u Kaknju, 12/10/2016.

2016-10-13 13:55:11

Žene u politici nisu adekvatno predstavljene. Nije nam bilo dozvoljeno da učestvujemo u  mirovnim procesima, nema nas ni u pristupnim pregovorima, nema nas u radnim grupama za ustavne promjene, pa smo pokrenule inicijativu.

2016-10-10 13:21:02

U okviru programa podrške društveno marginaliziranim ženama, a uz podršku JU Biblioteka Kakanj I ISCOS Emilia Romagna, Fondacija CURE organizuje

Okrugli sto na temu “Marginalizacija ženskog pitanja u društvu” Koji će se održati u Kaknju, 12/10/2016, sa početkom u 12:05 u prostorijama JU Biblioteka Kakanj, ul. Šehida bb.

2016-10-07 12:52:29

Prenosimo jako važan tekst o abortusu!

http://www.klix.ba/vijesti/bih/novi-zakon-o-abortusu-u-poljskoj-podrska-iz-bih-za-reproduktivne-slobode/161003117#2

 

2016-10-04 14:05:25

Fondacija CURE vas sa zadovoljstvom poziva na radionicu

“Integrisana sigurnost za LBTQ žene i žene braniteljice ženskih ljudskih prava”

s fokusom na brigu o sebi iz lične i organizacijske perspektive.

2016-10-04 11:42:13

Fondacija CURE raspisuje ToR (Terms of Reference) za aktivistkinje i umjetnice iz BiH, i njihove autorske radove, koje koriste umjetnost da bi uticale na promjene u društvu. 

2016-09-30 17:38:00

U zgradi Parlamenta Bosne i Hercegovine u ponedeljak je održana prezentacija programa kandidatkinja za načelnice ili gradonačelnice u Bosni i Hercegovni simbolično nazvana “Dvadeset šest, 26-og: Ko su kandidatkinje za načelnice na lokalnim izborima 2016 u BiH?“.

2016-09-30 11:04:38

Selma Hadžihalilović, feministkinja, aktivistkinja i mama

Piše: Masha Durkalić

Tekst preuzet sa http://avangarda.ba/detaljno.php?id=98

 

2016-09-29 16:07:10