Fondacija CURE

Fondacija CURE je feminističko aktivistička organizacija koja se zalaže za jednakost spolova i rodova putem obrazovnih umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa.

S velikim zadovoljstvom vas pozivamo na svima prepoznatljiv feministički PitchWise (PW) festival ženske umjetnosti i aktivizma u BiH koji okuplja umjetnice/ke i aktivistkinje/e različitih generacija diljem države i svijeta.

2015-08-18 12:43:25

Informacije o muzičkom programu, mjestu i vremenu održavanja partija na PitchWise festivalu ženske umjetnosti i aktivizma

2015-09-02 10:59:25

Fondacija CURE je, u sklopu projekta “Snimi rodno zasnovano nasilje“, kao jednu od aktivnosti organizovala četvrtu forum diskusiju na kojoj je premijerno prikazan četvrti od četiri kratka filma na temu rodno zasnovanog nasilja. 

2015-08-31 16:37:55

U petak, 11.09.2015. sa početkom u 10.00 sati organizujemo Klub spisateljica

Bosanski Kulturni Centar (Branilaca Sarajeva 24)

2015-08-28 14:14:17

sklopu ovogodišnjeg PitchWise festivala ženske umjetnosti i aktivizma u periodu od:

 10.09.2015. - 13.09.2015.

 Fondacija CURE organizuje IZLOŽBU u prostorijama

2015-08-26 15:45:07

Snimi rodno zasnovano nasilje/Capture gender based violence                     

2015-08-25 15:04:57

S velikim zadovoljstvom vas pozivamo na svima prepoznatljiv feministički PitchWise (PW) festival ženske umjetnosti i aktivizma u BiH koji okuplja umjetnice/ke i aktivistkinje/e različitih generacija diljem države i svijeta.

2015-08-18 12:43:25

Fondacija CURE organizuje deseti po redu PitchWise - festival ženske umjetnosti i aktivizma kroz feminističku teoriju i praksu od 10. - 13. septembra 2015. godine u Sarajevu i ovim putem upućuje javni poziv svima koje/i su zainteresovane/i da volontiraju i pomognu nam u realizaciji PitchWise 2015.

2015-08-17 15:05:07

Fondacija CURE organizira deseti po redu PitchWise - festival ženske umjetnosti i aktivizma kroz feminističku teoriju i praksu od 10. - 13. septembra 2015. u Sarajevu i ovim putem upućuje javni poziv svima koje/i su zainteresovane/i da volontiraju i pomognu nam u realizaciji PitchWise 2015.

2015-08-10 15:26:16